Последње постављено

Распоред наставе

08:15
Saturday
Асинхроне машине, (6.5.4.ОЕ.ЕН), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
Интерактивне мултимедијалне апликације, (2.1.5.МЕ.МК.1), 2.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Кристијан (Видак) Кук, наставник
17:15
Friday
Конкурентно и дистрибуирано програмирање, (6.2.5.ОЕ.РИ), 6.семестар : Рачунарство и информатика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Драгиша (Радан) Миљковић, асистент
16:15
Friday
Процес пројектовања, (6.10.1.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
14:15
Friday
Техничка експлоатација возила, (6.2.5.ОМ.С1), 6.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Божидар (Н.) Крстић, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Комисија (Н) ФТН, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Ружица (Томислав) Божовић, наставник
13:15
Friday
Практикум из елемената ЕЕС са пројектом, (6.6.4.ОЕ.ЕН.1), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Милош (Јовица) Миловановић, асистент
13:15
Friday
Дигитална обрада сигнала 2, (6.3.5.ОЕ.ЕТ), 6.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Иван (Божидар) Крстић, асистент
13:15
Friday
Комутациони системи, (8.1.5.ОЕ.ЕТ), 8.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
12:15
Friday
Методологија пројекта, (6.9.2.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
12:15
Friday
Управљање квалитетом, (6.6.5.ОЗ.Р.2), 6.семестар : Заштита на раду 2014., Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (основне четворогодишње) : Љубинка (Милан) Дражевић, наставник

Распоред испита

14:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
5.1.7.ОА.2 : Студио 3 - Архитектура - тема 2, 5.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
1.4.6.OA : Простор и облик, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
3.5.3.OA : Урбана структура, 3.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
5.3.3.OA.2 : Посебни проблеми пројектовања, 5.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
4.2.4.ОЕ.ЕТ : Анaлогна електроника, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Анђелија (М) Раичевић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
3.5.4.ОЕ : Основи електронике, 3.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Анђелија (М) Раичевић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
1.3.7 : Простор и облик, 1.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
3.5.3 : Урбана структура, 3.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
5.3.3 : Посебни проблеми пројектовања, 5.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
6.4.3 : Посебни проблеми пројектовања, 6.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
3.5.4 : Основи електронике , 3.семестар
Енергетика 2004 (Електротехничко и рачунарско инежењерство, основне трогодишње)
Анђелија (М) Раичевић, наставник
09:00ч
06.10.2019.
у октобарском 2 исп.року
4.2.4 : Електроенергетске инсталације ниског напона, 4.семестар
Енергетика 2004 (Електротехничко и рачунарско инежењерство, основне трогодишње)
Саша (Ж) Штаткић, наставник