Последње постављено

Распоред наставе

15:15
Saturday
IP Телефонија, (1.3.5.МЕ.ТК.2), 1.семестар : Телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Јелена (Драган) Стојковић, асистент
15:15
Saturday
ИП технологије, (1.1.5.МЕ.МК.5), 1.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Јелена (Драган) Стојковић, асистент
08:15
Saturday
Синхроне машине, (5.2.4.ОЕ.ЕН), 5.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
Рачунарски VLSI системи, (7.5.5.ОЕ.РИ), 7.семестар : Рачунарство и информатика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Иван (Божидар) Крстић, наставник
08:15
Saturday
Рачунарски VLSI системи, (1.1.5.МЕ.ЕЛ.2), 1.семестар : Електроника 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Иван (Божидар) Крстић, наставник
08:15
Saturday
IP Телефонија, (1.3.5.МЕ.ТК.2), 1.семестар : Телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
08:15
Saturday
ИП технологије, (1.1.5.МЕ.МК.5), 1.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
08:15
Saturday
Металне превлаке, (7.5.6.ОТ.О.4), 7.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Марија (Момир) Јаначковић, наставник
15:15
Friday
Теорија бетонских конструкција, (5.2.6.ОГК), 5.семестар : Конструкције 2014., Грађевниско инжењерство (основне четворогодишње) : Андрија (Луко) Радовић, асистент
15:15
Friday
Теорија бетонских конструкција, (5.2.6.ОГМ), 5.семестар : Грађевински менаџмент 2014., Грађевниско инжењерство (основне четворогодишње) : Андрија (Луко) Радовић, асистент
15:15
Friday
Теорија осцилација, (7.3.5.ОМ.М1), 7.семестар : Опште машинство 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Никола (Драган) Нешић, асистент
15:15
Friday
Саобраћај и окружење, (7.2.5.ОМ.С2), 7.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Милош (Божидар) Пљакић, асистент

Распоред испита

09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
4.2.5.ОМ : Механика флуида, 4.семестар
Друмски и градски саобраћај 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Милан (Р) Лечић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
4.2.5.ОМ : Механика флуида, 4.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Милан (Р) Лечић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
4.2.5.ОМ : Механика флуида, 4.семестар
Термотехника и термоенергетика 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Милан (Р) Лечић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
4.1.5.ОЗ.2 : Механика флуида, 4.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
5.4.4.ОЕ.ЕТ : Микроталасна техника, 5.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
5.2.4.ОМ : Хидрауличне и пнеуматске машине, 5.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Милан (Р) Лечић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
2.5.5.МР.2 : Допрема репроматеријала и превоз радника, 2.семестар
Рударско инжењерство 2008 (Рударско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
1.3.4.ДЕ.ЕТ : Антене и простирање, 1.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске двогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
14.02.2020.
у јануарском исп.року
2.3.3.МР : Организација рударске производње, 2.семестар
Рударско инжењерство 2008 (Рударско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник