Последње постављено

Распоред наставе

08:15
Saturday
Асинхроне машине, (6.5.4.ОЕ.ЕН), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
Интерактивне мултимедијалне апликације, (2.1.5.МЕ.МК.1), 2.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Кристијан (Видак) Кук, наставник
17:15
Friday
Конкурентно и дистрибуирано програмирање, (6.2.5.ОЕ.РИ), 6.семестар : Рачунарство и информатика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Драгиша (Радан) Миљковић, асистент
16:15
Friday
Процес пројектовања, (6.10.1.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
14:15
Friday
Техничка експлоатација возила, (6.2.5.ОМ.С1), 6.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Божидар (Н.) Крстић, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Комисија (Н) ФТН, наставник
13:15
Friday
Дигитална обрада сигнала 2, (6.3.5.ОЕ.ЕТ), 6.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Иван (Божидар) Крстић, асистент
13:15
Friday
Комутациони системи, (8.1.5.ОЕ.ЕТ), 8.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Ружица (Томислав) Божовић, наставник
13:15
Friday
Практикум из елемената ЕЕС са пројектом, (6.6.4.ОЕ.ЕН.1), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Милош (Јовица) Миловановић, асистент
12:15
Friday
Методологија пројекта, (6.9.2.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
12:15
Friday
Конкурентно и дистрибуирано програмирање, (6.2.5.ОЕ.РИ), 6.семестар : Рачунарство и информатика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Ненад (Миленко) Јовановић, наставник

Распоред испита

09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
1.7.3.OA : Грађена средина, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
5.4.8.OA : Студио пројекат 3-урбанизам, 5.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
4.3.4.ОЕ.ЕТ : Објектно оријентисано програмирање 1, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ненад (М) Јовановић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
4.3.4.ОЕ.РИ : Објектно оријентисано програмирање 1, 4.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ненад (М) Јовановић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
5.3.5.ОЕ.РИ : Објектно оријентисано програмирање 2, 5.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ненад (М) Јовановић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
4.2.4.ОР : Геодезија, 4.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Драган (М) Стевић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
6.4.4.ОМ.П1 : Алатне машине, 6.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Бранко (Б) Пејовић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
3.2.4.ОГ : Геодезија, 3.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Драган (М) Стевић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
4.1.5.ОГ : Саобраћајни инфраструктурни системи, 4.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Драган (М) Стевић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
4.2.4.ОГ : Зградарство, 4.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Ружица (Т) Божовић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
4.3.5.ОЗ : Просторно планирање, 4.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Драган (М) Стевић, наставник
09:00ч
28.06.2019.
у јунском исп.року
1.6.3 : Грађена средина, 1.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник