Последње постављено

Распоред наставе

14:15
Friday
Техничка експлоатација возила, (6.2.5.ОМ.С1), 6.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Божидар (Н.) Крстић, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Ружица (Томислав) Божовић, наставник
13:15
Friday
Управљање ризицима од природних катастрофа, (2.1.5.МУРПК), 2.семестар : Управљање ризиком од природних катастрофа 2019., Управљање ризиком од природних катастрофа (дипломске једногодишње) : Милица (Перица) Томовић, асистент
13:15
Friday
Вентилација рудника, (8.2.5.ОР), 8.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Саша (Миладин) Јовановић, асистент
13:15
Friday
Микробиологија, (4.4.5.ОТ), 4.семестар : Прехрамбрена технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Ана (Веселин) Величковић, наставник
13:15
Friday
Микробиологија, (4.4.5.ОТ), 4.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Ана (Веселин) Величковић, наставник
13:15
Friday
Технологија скроба и шећера, (8.2.5.ОТ.П), 8.семестар : Прехрамбрена технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Јелена (Миливоје) Аврамовић, наставник
11:15
Friday
Процес пројектовања, (6.10.1.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
09:15
Friday
Студио 4 - Урбанизам, (6.2.4.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Ружица (Томислав) Божовић, наставник
08:15
Friday
Урбана анализа и планирање, (6.4.3.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Љиљана () Василевска, наставник
08:15
Friday
Завршни рад - пројекат, (8.7.8.ОА), 8.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, асистент
08:15
Friday
Техничка механика 1, (2.2.8.ОГЗ), 2.семестар : Општи 2014., Грађевниско инжењерство (основне четворогодишње) : Љубиша (Богић) Гарић, наставник

Распоред испита

15:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
5.3.2.ОА : Пројектовање 3 - Здравствена заштита и спорт, 5.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
1.4.6.OA : Простор и облик, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
1.7.3.OA : Грађена средина, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
2.6.3.OA : Обликовање градских простора, 2.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
5.6.4.ОГ.1 : Дрвене и зидане конструкције, 5.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Мирсад (Р) Тарић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
5.6.4.ОГ.2 : Дрвене конструкције оплате и скеле, 5.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Мирсад (Р) Тарић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
5.3.3.OA.2 : Посебни проблеми пројектовања, 5.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
5.6.3.OA.2 : Урбанистичко и просторно планирање, 5.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
1.4.2.ДА : Пројекат 1 - Семинар 2, 1.семестар
Aрхитектура 2008 (Архитектура, дипломске двогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
3.4.2.ДА : Пројекат 2 - Усмерење 2А семинар 2, 3.семестар
Aрхитектура 2008 (Архитектура, дипломске двогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
4.6.2.ОГ : Стручна пракса, 4.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Мирсад (Р) Тарић, наставник
09:00ч
06.09.2020.
у септембарском исп.року
1.6.4.ДГ.1М : Основи урбанизма, 1.семестар
Грађевински менаџмент 2008 (Грађевинско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ружица (Т) Божовић, наставник