Последње постављено

Распоред наставе

08:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (7.8.3.ОА.2), 7.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
08:15
Saturday
Радни процеси и средства рада, (3.2.6.И), 3.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Бранко (Благота) Пејовић, наставник
08:15
Saturday
Индустријска роботика, (7.2.4.И.1), 7.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Мехатроника, (7.2.4.И.2), 7.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Мехатроника, (7.5.4.ОМ.М2), 7.семестар : Опште машинство 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Транспортне особине робе, (5.5.4.ОМ.С1), 5.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Бранко (Благота) Пејовић, наставник
08:15
Saturday
Мехатроника, (7.5.4.ОМ.С1), 7.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Системи аутоматског управљања, (7.1.4.ОТ.П), 7.семестар : Прехрамбрена технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Александар (Драгољуб) Мицић, наставник
08:15
Saturday
Синхроне машине, (5.2.4.ОЕ.ЕН), 5.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
Системи аутоматског управљања, (5.4.4.ОЕ.ЕН), 5.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Александар (Драгољуб) Мицић, наставник
08:15
Saturday
Системи аутоматског управљања, (5.5.4.ОЕ.ЕТ.1), 5.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Александар (Драгољуб) Мицић, наставник
08:15
Saturday
IP Телефонија, (1.3.5.МЕ.ТК.2), 1.семестар : Телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник

Распоред испита

14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.4.2.OA.1 : Процес пројектовања, 6.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.6.2 : Процес пројектовања, 6.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
3.4.2.ОА : Пројектовање 1 - Посебни облици становања, 3.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Мирко (Душан) Грбић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.1.8.ОА.2 : Студио 4 - Архитектура - тема 2, 6.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Саја (Милутин) Косановић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
1.4.2.МА : Методе истраживања, 1.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, дипломске једногодишње)
Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
2.3.6.OA : Елементи пројектовања, 2.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
3.4.2.OA : Типологија објеката 1, 3.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.7.1.OA : Стручна екскурзија или летња радионица, 6.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
5.7.3.ОЕ.ЕН : Термички процеси у електроенергетици, 5.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Дардан (Омер) Климента, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
4.1.4.ОЕ.ЕТ : Телекомуникације 1, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ранко (Вукота) Бабић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
4.3.4.ОЕ.ЕТ : Објектно оријентисано програмирање 1, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ненад (Миленко) Јовановић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
5.1.5.ОЕ.ЕТ : Телекомуникације 2, 5.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ранко (Вукота) Бабић, наставник