Последње постављено

Распоред наставе

08:15
Saturday
Пројектовање процеса у хемијској индустрији, (8.5.5.ОТ.О.1), 8.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Миљана (Светомир) Крстић, наставник
15:15
Friday
Технологија скроба и шећера, (8.2.5.ОТ.П), 8.семестар : Прехрамбрена технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Јелена (Миливоје) Аврамовић, наставник
13:15
Friday
Хемијска кинетика, (6.2.4.ОТ.О), 6.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Смиљана (Миливоје) Марковић, наставник
13:15
Friday
Микробиологија, (4.4.5.ОТ), 4.семестар : Прехрамбрена технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Ана (Веселин) Величковић, наставник
13:15
Friday
Микробиологија, (4.4.5.ОТ), 4.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Ана (Веселин) Величковић, наставник
13:15
Friday
Инжењеринг енергетских система, (8.3.4.И.2), 8.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Јасмина (Драгомир) Скерлић, наставник
13:15
Friday
Енергетска ефикасност у индустрији, (8.3.4.И.1), 8.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Јасмина (Драгомир) Скерлић, наставник
13:15
Friday
Управљање ризицима од природних катастрофа, (2.1.5.МУРПК), 2.семестар : Управљање ризиком од природних катастрофа 2019., Управљање ризиком од природних катастрофа (дипломске једногодишње) : Милица (Перица) Томовић, асистент
13:15
Friday
Вентилација рудника, (8.2.5.ОР), 8.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Милош (Миливоје) Чоловић, асистент
13:15
Friday
Грађевинарство у рударству, (6.2.4.ОР), 6.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Ивица (М) Ристовић, наставник
13:15
Friday
Основи машинства, (20.OR1), 2.семестар : Рударско инжењерство 2021., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Младен (Станислав) Радојковић, наставник
12:15
Friday
Техничка физика 2, (20.ОТ6), 2.семестар : Технолошко инжењерство 2021., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Бобан (Србољуб) Ђокић, асистент

Распоред испита

12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
1.12.1.OA : Математика у архитектури 1, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.2.5.ТИ : Математика 2, 2.семестар
Општи 2008 (Технолошко инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.1.6.ОЕ : Математика 2, 2.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.2.6.ОЗ : Математика 2, 2.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.2.6.ОР : Математика 2, 2.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.1.6.ОЕ : Математика 2, 2.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
1.3.5.ОМ : Машински материјали, 1.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.1.6.ОЕ : Математика 2, 2.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.1.5.ОМ : Математика 2, 2.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.5.3.ОМ : Погонски материјали, 2.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Александар (Т) Тодић, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
1.3.5.ОМ : Машински материјали, 1.семестар
Друмски и градски саобраћај 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
12:00ч
17.04.2022.
у априлском исп.року
2.1.5.ОМ : Математика 2, 2.семестар
Друмски и градски саобраћај 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник