Последње постављено

Распоред наставе

15:15
Saturday
Радни процеси и средства рада, (3.2.6.И), 3.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Бранко (Благота) Пејовић, наставник
15:15
Saturday
Металне превлаке, (7.5.6.ОТ.О.4), 7.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Марија (Момир) Јаначковић, наставник
14:15
Saturday
Минерaлогија, (3.6.5.ОР), 3.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Емин (Рашид) Мемовић, наставник
14:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (20.МА19), 1.семестар : Архитектура 2021., Архитектура (дипломске једногодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
12:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (7.8.3.ОА.2), 7.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
09:15
Saturday
Минерaлогија, (3.6.5.ОР), 3.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Емин (Рашид) Мемовић, наставник
09:15
Saturday
Кристалографија, (5.6.4..ОТ.О), 5.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Емин (Рашид) Мемовић, наставник
08:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (7.8.3.ОА.2), 7.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
08:15
Saturday
Радни процеси и средства рада, (3.2.6.И), 3.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Бранко (Благота) Пејовић, наставник
08:15
Saturday
Мехатроника, (7.2.4.И.2), 7.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Индустријска роботика, (7.2.4.И.1), 7.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Металне превлаке, (7.5.6.ОТ.О.4), 7.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Марија (Момир) Јаначковић, наставник

Распоред испита

15:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
5.3.2.ОА : Пројектовање 3 - Здравствена заштита и спорт, 5.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
1.4.6.OA : Простор и облик, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Јулија (П) Алексић, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
1.7.3.OA : Грађена средина, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
2.6.3.OЗ : Геологија и животна средина, 2.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Емин (Р) Мемовић, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
2.5.4.ОР : Кристалографија са минерологијом, 2.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Емин (Р) Мемовић, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
2.6.3.OA : Обликовање градских простора, 2.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
5.1.5.ОЗ : Одрживо коришћење природних ресурса, 5.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Емин (Р) Мемовић, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
3.5.4.ОЕ : Основи електронике, 3.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
3.5.4.ОЕ : Основи електронике, 3.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
1.3.5.МТ.2 : Пречишћавање отпадних вода, 1.семестар
Технолошко инжењерство 2008 (Технолошко инжењерство, дипломске двогодишње)
Љубинка (М) Дражевић, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
4.2.4.ОЕ.ЕН : Електроенергетске инсталације, 4.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник
09:00ч
31.10.2021.
у октобарском 4 исп.року
4.2.4.ОЕ.ЕТ : Анaлогна електроника, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Комисија (Н) ФТН, наставник