Последње постављено

Распоред наставе

15:15
Saturday
Радни процеси и средства рада, (3.2.6.И), 3.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Бранко (Благота) Пејовић, наставник
15:15
Saturday
Металне превлаке, (7.5.6.ОТ.О.4), 7.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Марија (Момир) Јаначковић, наставник
14:15
Saturday
Минерaлогија, (3.6.5.ОР), 3.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Емин (Рашид) Мемовић, наставник
14:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (20.МА19), 1.семестар : Архитектура 2021., Архитектура (дипломске једногодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
12:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (7.8.3.ОА.2), 7.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
09:15
Saturday
Минерaлогија, (3.6.5.ОР), 3.семестар : Рударско инжењерство 2014., Рударско инжењерство (основне четворогодишње) : Емин (Рашид) Мемовић, наставник
09:15
Saturday
Кристалографија, (5.6.4..ОТ.О), 5.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Емин (Рашид) Мемовић, наставник
08:15
Saturday
Ликовне интервенције у архитектури, (7.8.3.ОА.2), 7.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
08:15
Saturday
Радни процеси и средства рада, (3.2.6.И), 3.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Бранко (Благота) Пејовић, наставник
08:15
Saturday
Мехатроника, (7.2.4.И.2), 7.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Индустријска роботика, (7.2.4.И.1), 7.семестар : Индустријско инжењерство 2014., Индустријско инжењерство (основне четворогодишње) : Срђан (Вукашин) Јовић, наставник
08:15
Saturday
Металне превлаке, (7.5.6.ОТ.О.4), 7.семестар : Општа технологија 2014., Технолошко инжењерство (основне четворогодишње) : Марија (Момир) Јаначковић, наставник

Распоред испита

14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
3.6.4.ОЗ.1 : Примена рачунара 2, 3.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
3.4.4.ТИ : Примена рачунара 2, 3.семестар
Општи 2008 (Технолошко инжењерство, основне трогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
3.3.5.ОР.1 : Примена рачунара 2, 3.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
3.3.4 : Примена рачунара 2, 3.семестар
Опште рударство 2004 (Рударство, основне трогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
3.3.4 : Примена рачунара 2, 3.семестар
Заштита животне средине 2004 (Рударство, основне трогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
3.3.3 : Примена рачунара 2, 3.семестар
Инжењерство заштите животне средине 2004 (Технологија, основне трогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
2.5.4.ОЗ.1 : Основи примене рачунара 2, 2.семестар
Заштита на раду 2014 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне четворогодишње)
Драгана (Б) Радосављевић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
2.5.4.ОЗ.2 : Информациона писменост, 2.семестар
Заштита на раду 2014 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне четворогодишње)
Драгана (Б) Радосављевић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
2.5.4.ОЗ.1 : Основи примене рачунара 2, 2.семестар
Инжењерство заштите животне средине 2014 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне четворогодишње)
Драгана (Б) Радосављевић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
2.5.4.ОЗ.2 : Информациона писменост, 2.семестар
Инжењерство заштите животне средине 2014 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне четворогодишње)
Драгана (Б) Радосављевић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
2.1.4.ОР.1 : Основи примене рачунара 2, 2.семестар
Рударско инжењерство 2014 (Рударско инжењерство, основне четворогодишње)
Драгана (Б) Радосављевић, наставник
14:00ч
14.02.2022.
у јануарском исп.року
2.1.4.ОР.2 : Информатика 2, 2.семестар
Рударско инжењерство 2014 (Рударско инжењерство, основне четворогодишње)
Синиша (С) Илић, наставник