Последње постављено

Распоред наставе

15:15
Saturday
IP Телефонија, (1.3.5.МЕ.ТК.2), 1.семестар : Телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Јелена (Драган) Стојковић, асистент
15:15
Saturday
ИП технологије, (1.1.5.МЕ.МК.5), 1.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Јелена (Драган) Стојковић, асистент
13:15
Saturday
Синхроне машине, (5.2.4.ОЕ.ЕН), 5.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Андријана (Драгомир) Јовановић, асистент
08:15
Saturday
Синхроне машине, (5.2.4.ОЕ.ЕН), 5.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
IP Телефонија, (1.3.5.МЕ.ТК.2), 1.семестар : Телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
08:15
Saturday
ИП технологије, (1.1.5.МЕ.МК.5), 1.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
16:15
Friday
Теорија бетонских конструкција, (5.2.6.ОГК), 5.семестар : Конструкције 2014., Грађевниско инжењерство (основне четворогодишње) : Андрија (Луко) Радовић, асистент
16:15
Friday
Теорија бетонских конструкција, (5.2.6.ОГМ), 5.семестар : Грађевински менаџмент 2014., Грађевниско инжењерство (основне четворогодишње) : Андрија (Луко) Радовић, асистент
15:15
Friday
Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2, (7.4.4.ОГК), 7.семестар : Конструкције 2014., Грађевниско инжењерство (основне четворогодишње) : Миливоје (Момир) Милановић, наставник
15:15
Friday
Хигијена рада, (7.4.5.ОЗ.Р), 7.семестар : Заштита на раду 2014., Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (основне четворогодишње) : Милица (Перица) Томовић, асистент
15:15
Friday
Теорија осцилација, (7.3.5.ОМ.М1), 7.семестар : Опште машинство 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Никола (Драган) Нешић, асистент
14:15
Friday
Пројектовање и прорачун конструкција 1, (5.8.3.ОА), 5.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Владимир (Томислав) Радојичић, наставник

Распоред испита

09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.3.5.ОЗ : Општа хемија 1, 1.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.1.5.ТИ : Општа хемија 1, 1.семестар
Општи 2008 (Технолошко инжењерство, основне трогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.3.5.ОР : Општа хемија, 1.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
5.4.4.ОЕ.ЕТ : Микроталасна техника, 5.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
2.5.5.МР.2 : Допрема репроматеријала и превоз радника, 2.семестар
Рударско инжењерство 2008 (Рударско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.3.4.ДЕ.ЕТ : Антене и простирање, 1.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске двогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.6.3.МЗ.6.Р.2 : Поузданост и безбедност система, 1.семестар
Заштита на раду 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, дипломске двогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
2.3.3.МР : Организација рударске производње, 2.семестар
Рударско инжењерство 2008 (Рударско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
6.4.5.ОР.1 : Транспорт и извоз, 6.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник