Последње постављено

Распоред наставе

08:15
Saturday
Асинхроне машине, (6.5.4.ОЕ.ЕН), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
Интерактивне мултимедијалне апликације, (2.1.5.МЕ.МК.1), 2.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Кристијан (Видак) Кук, наставник
17:15
Friday
Конкурентно и дистрибуирано програмирање, (6.2.5.ОЕ.РИ), 6.семестар : Рачунарство и информатика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Драгиша (Радан) Миљковић, асистент
16:15
Friday
Процес пројектовања, (6.10.1.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
14:15
Friday
Техничка експлоатација возила, (6.2.5.ОМ.С1), 6.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Божидар (Н.) Крстић, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (3.11.3.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Комисија (Н) ФТН, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (3.11.3.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Ружица (Томислав) Божовић, наставник
13:15
Friday
Дигитална обрада сигнала 2, (6.3.5.ОЕ.ЕТ), 6.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Иван (Божидар) Крстић, асистент
13:15
Friday
Комутациони системи, (8.1.5.ОЕ.ЕТ), 8.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
12:15
Friday
Методологија пројекта, (6.9.2.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
12:15
Friday
Управљање квалитетом, (6.6.5.ОЗ.Р.2), 6.семестар : Заштита на раду 2014., Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (основне четворогодишње) : Љубинка (Милан) Дражевић, наставник
12:15
Friday
Заштита на раду у процесним постројењима, (8.2.5.ОЗ.Р), 8.семестар : Заштита на раду 2014., Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (основне четворогодишње) : Наташа (Милан) Елезовић, наставник

Распоред испита

14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.4.2.OA.1 : Процес пројектовања, 6.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.6.2 : Процес пројектовања, 6.семестар
Општи 2004 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
3.4.2.ОА : Пројектовање 1 - Посебни облици становања, 3.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Мирко (Душан) Грбић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.1.8.ОА.2 : Студио 4 - Архитектура - тема 2, 6.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, основне четворогодишње)
Саја (Милутин) Косановић, наставник
14:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
1.4.2.МА : Методе истраживања, 1.семестар
Архитектура 2014 (Архитектура, дипломске једногодишње)
Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
2.3.6.OA : Елементи пројектовања, 2.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
3.4.2.OA : Типологија објеката 1, 3.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
6.7.1.OA : Стручна екскурзија или летња радионица, 6.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Љубиша (Милутин) Фолић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
5.7.3.ОЕ.ЕН : Термички процеси у електроенергетици, 5.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Дардан (Омер) Климента, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
4.1.4.ОЕ.ЕТ : Телекомуникације 1, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ранко (Вукота) Бабић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
4.3.4.ОЕ.ЕТ : Објектно оријентисано програмирање 1, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ненад (Миленко) Јовановић, наставник
09:00ч
14.02.2019.
у јануарском исп.року
5.1.5.ОЕ.ЕТ : Телекомуникације 2, 5.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Ранко (Вукота) Бабић, наставник