Последње постављено

Распоред наставе

10:15
Friday
Руски језик за архитекте 2, (6.11.2.ОА.2), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Василије (С.) Стоиљковић, наставник
08:15
Friday
Технике презентације 2 - Инжењерски цртежи, (2.5.2.ОА), 2.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Јасмина (Вукомир) Лукић, наставник
08:15
Friday
Принципи конструисања архитектонских објеката, (4.10.3.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Предраг (Зоран) Митковић, асистент
16:15
Thursday
Енглески језик за архитекте 2, (6.11.2.ОА.1), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Јелена (Милосав) Вукићевић Нешић, наставник
14:15
Thursday
Машинске инсталације, (6.6.1.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Милан (Љубомир) Ђорђевић, наставник
08:15
Thursday
Елементи пројектовања, (2.1.6.ОА), 2.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Оливера (Златибор) Лекић, асистент
08:15
Thursday
Елементи пројектовања, (2.1.6.ОА), 2.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Весна (Михаило) Цветковић, асистент
08:15
Thursday
Студио 4 - Урбанизам, (6.2.4.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Весна (Михаило) Цветковић, асистент
16:15
Wednesday
Архитектонске конструкције 1, (2.7.4.ОА), 2.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Јасмина (Вукомир) Лукић, наставник
16:15
Wednesday
Естетика, (8.6.2.ОА.2), 8.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Звонко (Новак) Павличић, наставник
14:15
Wednesday
Студио 2 - Урбанизам, (4.2.4.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Весна (Михаило) Цветковић, асистент
14:15
Wednesday
Студио 2 - Архитектура, (4.1.6.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Оливера (Златибор) Лекић, асистент

Распоред испита

09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.3.5.ОЗ : Општа хемија 1, 1.семестар
Општи 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.1.5.ТИ : Општа хемија 1, 1.семестар
Општи 2008 (Технолошко инжењерство, основне трогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.3.5.ОР : Општа хемија, 1.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
3.4.3.ОЕ : Теорија електричних кола, 3.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
5.4.4.ОЕ.ЕТ : Микроталасна техника, 5.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
2.5.5.МР.2 : Допрема репроматеријала и превоз радника, 2.семестар
Рударско инжењерство 2008 (Рударско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.3.4.ДЕ.ЕТ : Антене и простирање, 1.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске двогодишње)
Душан (Ж) Ђурђевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
1.6.3.МЗ.6.Р.2 : Поузданост и безбедност система, 1.семестар
Заштита на раду 2008 (Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, дипломске двогодишње)
Светлана (К) Белошевић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
2.3.3.МР : Организација рударске производње, 2.семестар
Рударско инжењерство 2008 (Рударско инжењерство, дипломске двогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник
09:00ч
12.02.2021.
у јануарском исп.року
6.4.5.ОР.1 : Транспорт и извоз, 6.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Ивица (М) Ристовић, наставник