Последње постављено

Распоред наставе

08:15
Saturday
Асинхроне машине, (6.5.4.ОЕ.ЕН), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Жарко (Веселин) Милкић, наставник
08:15
Saturday
Интерактивне мултимедијалне апликације, (2.1.5.МЕ.МК.1), 2.семестар : Мултимедијалне комуникационе технологије 2017., Електротехничко и рачунарско инжењерство (дипломске једногодишње) : Кристијан (Видак) Кук, наставник
17:15
Friday
Конкурентно и дистрибуирано програмирање, (6.2.5.ОЕ.РИ), 6.семестар : Рачунарство и информатика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Драгиша (Радан) Миљковић, асистент
16:15
Friday
Процес пројектовања, (6.10.1.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
14:15
Friday
Техничка експлоатација возила, (6.2.5.ОМ.С1), 6.семестар : Друмски и градски саобраћај 2014., Машинско инжењерство (основне четворогодишње) : Божидар (Н.) Крстић, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Комисија (Н) ФТН, наставник
13:15
Friday
Урбана социологија, (1.8.2.ОА), 4.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Ружица (Томислав) Божовић, наставник
13:15
Friday
Практикум из елемената ЕЕС са пројектом, (6.6.4.ОЕ.ЕН.1), 6.семестар : Електроенергетика 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Милош (Јовица) Миловановић, асистент
13:15
Friday
Дигитална обрада сигнала 2, (6.3.5.ОЕ.ЕТ), 6.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Иван (Божидар) Крстић, асистент
13:15
Friday
Комутациони системи, (8.1.5.ОЕ.ЕТ), 8.семестар : Електроника и телекомуникације 2014., Електротехничко и рачунарско инжењерство (основне четворогодишње) : Ристо (Радослав) Бојовић, наставник
12:15
Friday
Методологија пројекта, (6.9.2.ОА), 6.семестар : Архитектура 2014., Архитектура (основне четворогодишње) : Бранислав (Љубиша) Фолић, наставник
12:15
Friday
Управљање квалитетом, (6.6.5.ОЗ.Р.2), 6.семестар : Заштита на раду 2014., Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (основне четворогодишње) : Љубинка (Милан) Дражевић, наставник

Распоред испита

14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
1.12.1.OA : Математика у архитектури 1, 1.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.10.1.OA : Математика у архитектури 2, 2.семестар
Општи 2008 (Архитектура, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.6.ОЕ : Математика 2, 2.семестар
Електроенергетика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.6.ОЕ : Математика 2, 2.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
4.6.5.ОЕ.ЕТ.1 : Вероватноћа и статистика, 4.семестар
Електроника и телекомуникације 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.6.ОЕ : Математика 2, 2.семестар
Рачунарство и информатика 2008 (Електротехничко и рачунарско инжењерство, основне трогодишње)
Диана (Ћ) Долићанин Ђекић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.2.6.ОР : Математика 2, 2.семестар
Општи 2008 (Рударско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.5.ОМ : Математика 2, 2.семестар
Производно машинство 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.5.ОМ : Математика 2, 2.семестар
Термотехника и термоенергетика 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.5.ОМ : Математика 2, 2.семестар
Друмски и градски саобраћај 2008 (Машинско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.1.5.ОГ : Математика 2, 2.семестар
Општи 2008 (Грађевинско инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник
14:00ч
14.04.2019.
у априлском исп.року
2.2.5.ТИ : Математика 2, 2.семестар
Општи 2008 (Технолошко инжењерство, основне трогодишње)
Гордана (В) Јелић, наставник