Листа програма и акредитација

Програми и акредитације

Програм Акредитација Одсек Тип Трајање САН
Aрхитектура 2008. Архитектура дипломске двогодишње Мастер инжењер архитектуре
Архитектура 2014. Архитектура дипломске једногодишње
Архитектура 2014. Архитектура основне четворогодишње
Општи 2008. Архитектура основне трогодишње
Општи 2004. Архитектура основне трогодишње
Грађевински менаџмент 2004. Грађевинарство дипломске двогодишње
Грађевински менаџмент 2004. Грађевинарство основне трогодишње Инжењер грађевинарства
Конструкције 2004. Грађевинарство основне трогодишње
Грађевински менаџмент 2008. Грађевинско инжењерство дипломске двогодишње
Конструкције 2008. Грађевинско инжењерство дипломске двогодишње
Општи 2008. Грађевинско инжењерство основне трогодишње
Грађевински менаџмент 2014. Грађевниско инжењерство дипломске једногодишње
Грађевински менаџмент 2014. Грађевниско инжењерство основне четворогодишње
Конструкције 2014. Грађевниско инжењерство дипломске једногодишње
Конструкције 2014. Грађевниско инжењерство основне четворогодишње
Општи 2014. Грађевниско инжењерство основне четворогодишње
Електроника и телекомуникације 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство дипломске двогодишње
Електроника и телекомуникације 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство основне трогодишње
Енергетика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство дипломске двогодишње
Енергетика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство основне трогодишње
Рачунарство и информатика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске двогодишње
Електроенергетика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње
Електроенергетика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне трогодишње
Електроенергетика 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње
Електроника 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње
Електроника и телекомуникације 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске двогодишње
Електроника и телекомуникације 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне трогодишње
Електроника и телекомуникације 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње
Електроника и телекомуникације 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње
Електротехничко и рачунарско инжењерство 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство докторске трогодишње
Мултимедијалне комуникационе технологије 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Општи 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње
Рачунарство и информатика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње
Рачунарство и информатика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње
Телекомуникације 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње
Управљање заштитом животне средине 2004. Заштита животне средине основне трогодишње
Индустријско инжењерство 2014. Индустријско инжењерство основне четворогодишње
Заштита на раду 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске двогодишње
Заштита на раду 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске једногодишње
Заштита на раду 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду основне четворогодишње
Инжењерство заштите животне средине 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске двогодишње
Инжењерство заштите животне средине 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске једногодишње
Инжењерство заштите животне средине 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду основне четворогодишње
Општи 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду основне трогодишње
Друмски и градски саобраћај 2008. Машинско инжењерство дипломске двогодишње
Друмски и градски саобраћај 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње
Друмски и градски саобраћај 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње
Друмски и градски саобраћај 2014. Машинско инжењерство основне четворогодишње
Конструкције и механизација 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње
Машинско инжењерство 2014. Машинско инжењерство докторске трогодишње
Опште машинство 2014. Машинско инжењерство основне четворогодишње
Производно машинство 2008. Машинско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер машинства
Производно машинство 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње
Производно машинство 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње Инжењер машинства
Термотехника и Термоенергетика 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње
Термотехника и термоенергетика 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње Инжењер машинства
Транспортно инжењерство, конструкције и логистика 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње
Друмски и градски саобраћај 2004. Машинство основне трогодишње
Производно машинство 2004. Машинство основне трогодишње Инжењер машинства
Одрживост и отпорност грађене средине 2017. Одрживост и отпорност грађене средине специјалистичке једногодишње Специјалиста инжењер архитектуре
Општи 2008. Рударско инжењерство основне трогодишње
Рударско инжењерство 2008. Рударско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер рударства
Рударско инжењерство 2014. Рударско инжењерство дипломске једногодишње
Рударско инжењерство 2014. Рударско инжењерство основне четворогодишње
Заштита животне средине 2004. Рударство дипломске двогодишње
Заштита животне средине 2004. Рударство основне трогодишње
Опште рударство 2004. Рударство дипломске двогодишње
Опште рударство 2004. Рударство основне трогодишње
Инжењерство заштите животне средине 2004. Технологија дипломске двогодишње
Инжењерство заштите животне средине 2004. Технологија основне трогодишње
Општа технологија 2014. Технолошко инжењерство дипломске једногодишње
Општа технологија 2014. Технолошко инжењерство основне четворогодишње
Општи 2008. Технолошко инжењерство основне трогодишње
Прехрамбрена технологија 2014. Технолошко инжењерство дипломске једногодишње
Прехрамбрена технологија 2014. Технолошко инжењерство основне четворогодишње
Технолошко инжењерство 2008. Технолошко инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер технологије
Технолошко инжењерство 2014. Технолошко инжењерство докторске трогодишње
Програм Акредитација Одсек Тип Трајање САН