Листа програма и акредитација

Програми и акредитације

Програм Акредитација Одсек Тип Трајање САН
Aрхитектура 2008. Архитектура дипломске двогодишње Мастер инжењера архитектуре, Маст. инж. арх.
Архитектура 2014. Архитектура дипломске једногодишње Мастер инжењера архитектуре, Маст. инж. арх.
Архитектура 2014. Архитектура основне четворогодишње Дипломирани инжењер архитектуре, Дипл. инж. арх.
Општи 2008. Архитектура основне трогодишње Инжењер архитектуре, Инж. арх.
Општи 2004. Архитектура основне трогодишње
Грађевински менаџмент 2004. Грађевинарство дипломске двогодишње Мастер инжењер грађевинарства, Маст. инж. грађ.
Грађевински менаџмент 2004. Грађевинарство основне трогодишње Инжењер грађевинарства
Конструкције 2004. Грађевинарство основне трогодишње
Грађевински менаџмент 2008. Грађевинско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер грађевинарства, Маст. инж. грађ.
Конструкције 2008. Грађевинско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер грађевинарства, Маст. инж. грађ.
Општи 2008. Грађевинско инжењерство основне трогодишње Инжењер грађевинарства, инж. грађ.
Грађевински менаџмент 2014. Грађевниско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер грађевинарства, Маст. инж. грађ.
Грађевински менаџмент 2014. Грађевниско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер грађевнарства, Дипл. инж. грађ.
Конструкције 2014. Грађевниско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер грађевинарства, Маст. инж. грађ.
Конструкције 2014. Грађевниско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер грађевнарства, Дипл. инж. грађ.
Општи 2014. Грађевниско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер грађевнарства, Дипл. инж. грађ.
Електроника и телекомуникације 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Електроника и телекомуникације 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Енергетика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Енергетика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Електроенергетика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Електроника 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Електроника и телекомуникације 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Електроника и телекомуникације 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Електроника и телекомуникације 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Електроника и телекомуникације 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Електротехничко и рачунарско инжењерство 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство докторске трогодишње
Мултимедијалне комуникационе технологије 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, Маст. инж. електр. и рачунар.
Општи 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне трогодишње Инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2012. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Рачунарство и информатика 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство основне четворогодишње Дипл. инжењер електротехнике и рачунарства
Телекомуникације 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Управљање заштитом животне средине 2004. Заштита животне средине основне трогодишње
Индустријско инжењерство 2014. Индустријско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер индустријског инжењерства, Дипл. инж. индустр. инж.
Заштита на раду 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске двогодишње Мастер инжењер заштите на раду
Заштита на раду 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске једногодишње Мастер инжењер заштите на раду
Заштита на раду 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду основне четворогодишње Дипломирани инжењер заштитe на раду, Дипл. инж.зашт. на раду
Инжењерство заштите животне средине 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске двогодишње Мастер инжењер заштите животне средине
Инжењерство заштите животне средине 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду дипломске једногодишње Мастер инжењер заштите животне средине
Инжењерство заштите животне средине 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду основне четворогодишње Дипломирани инжењер заштитe животне средине
Општи 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду основне трогодишње Инжењер заштитe животне средине,инж.зашт.жив.сред.
Друмски и градски саобраћај 2008. Машинско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер машинства, Маст. инж. маш.
Друмски и градски саобраћај 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер машинства, Маст. инж. маш.
Друмски и градски саобраћај 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње Инжењер машинства, Инж.маш.
Друмски и градски саобраћај 2014. Машинско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер машинства, Дипл. инж. маш.
Конструкције и механизација 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње
Машинско инжењерство 2014. Машинско инжењерство докторске трогодишње
Опште машинство 2014. Машинско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер машинства, Дипл. инж. маш.
Производно машинство 2008. Машинско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер машинства, Маст. инж. маш.
Производно машинство 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер машинства, Маст. инж. маш.
Производно машинство 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње Инжењер машинства
Термотехника и Термоенергетика 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер машинства, Маст. инж. маш.
Термотехника и термоенергетика 2008. Машинско инжењерство основне трогодишње Инжењер машинства
Транспортно инжењерство, конструкције и логистика 2014. Машинско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер машинства, Маст. инж. маш.
Друмски и градски саобраћај 2004. Машинство основне трогодишње Инжењер машинства, Инж.маш.
Производно машинство 2004. Машинство основне трогодишње Инжењер машинства
Одрживост и отпорност грађене средине 2017. Одрживост и отпорност грађене средине специјалистичке једногодишње Специјалиста инжењер архитектуре
Општи 2008. Рударско инжењерство основне трогодишње Инжењер рударства, Инж. руд.
Рударско инжењерство 2008. Рударско инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер рударства, Маст. инж. руд.
Рударско инжењерство 2014. Рударско инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер рударства, Маст. инж. руд.
Рударско инжењерство 2014. Рударско инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер рударства, Дипл. инж. руд.
Заштита животне средине 2004. Рударство дипломске двогодишње
Заштита животне средине 2004. Рударство основне трогодишње
Опште рударство 2004. Рударство дипломске двогодишње Мастер инжењер рударства, Маст. инж. руд.
Опште рударство 2004. Рударство основне трогодишње
Инжењерство заштите животне средине 2004. Технологија дипломске двогодишње Мастер инжењер технологије, Маст. инж.тех.
Инжењерство заштите животне средине 2004. Технологија основне трогодишње
Општа технологија 2014. Технолошко инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер технологије, Маст. инж.тех.
Општа технологија 2014. Технолошко инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер технологије, Дипл. инж. технол.
Општи 2008. Технолошко инжењерство основне трогодишње
Прехрамбрена технологија 2014. Технолошко инжењерство дипломске једногодишње Мастер инжењер технологије, Маст. инж.тех.
Прехрамбрена технологија 2014. Технолошко инжењерство основне четворогодишње Дипломирани инжењер технологије, Дипл. инж. технол.
Технолошко инжењерство 2008. Технолошко инжењерство дипломске двогодишње Мастер инжењер технологије, Маст. инж.тех.
Технолошко инжењерство 2014. Технолошко инжењерство докторске трогодишње
Управљање ризиком од природних катастрофа 2019. Управљање ризиком од природних катастрофа дипломске једногодишње Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара
Програм Акредитација Одсек Тип Трајање САН